Scroll Contact

PRIVATUMO POLITIKA INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMS 

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ paaiškina, kaip ALL CAPS, UAB  (toliau – „Bendrovė“,) renka ir tvarko svetainės www.allcaps.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų informaciją, nurodo kokias teises svetainės lankytojai turi, bei kaip jas gali įgyvendinti. Registruotis Svetainėje, lankytojai gali tik po to, kai susipažįsta sušia Privatumo politika ir tai patvirtina. Mes rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš tai, kai registruojatės Svetainėje. 

Bendrovė yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamiesi šiais esminiais principais, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenųapsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

Duomenų valdytojas

ALL CAPS, UAB

Įmonės kodas yra: 125763054

Adresas: Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 246 0634

El. pašto adresas: [email protected]

Kokią informaciją renkame, naudojame ir saugojame apie Jus? 

Informacija, kurią pateikia pats svetainės lankytojas, registruodamasis mūsų internetinėje svetainėje: (vardas, el. paštas);

Detalesnė informacija apie duomenų tvarkymą:

Jums, užsiregistravus svetainėje, renkame ir tvarkome Jūsų pateiktą informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga komercinio pasiūlymo arba darbo pasiūlymo pateikimui.VardasJūs davėte tam sutikimą internetinėje svetainėje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) Informacija reikalinga paslaugos suteikimui (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)
El. paštas
 
 

1.    Ar naudojame slapukus?

Taip. Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai, kurie yra aprašyti slapukų politikoje.

2.     Kokią informaciją turėtumėte mums pateikti ir kodėl?

Registruodamiesi mūsų internetinėje svetainėje turėtumėte mums pateikti savo vardą ir el. pašto adresą. Visi šie duomenys mums yra reikalingi pasiūlymo pateikimui.

3.     Koks yra teisinis informacijos rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes: 

Jūs davėte tam sutikimą, užsiregistruodami mūsų internetinėje svetainėje;

Jūsų informacija yra reikalinga, kad galėtume su Jumis susisiekti ir pateikti komercinį pasiūlymą arba darbo pasiūlymą.

Mes turime teisėtą interesą stebėti interneto svetainės lankomumo statistiką.

4.    Ar teikiame jūsų informaciją kitiems subjektams (tvarkytojams)?

 Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

5.    Jūsų duomenų tvarkymo principai

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

6.    Kiek laiko saugome informaciją apie jus?

Mes Jūsų informaciją apie registraciją internetinėje svetainėje saugome iki sutikimo atšaukimo. Informaciją apie Jūsų atliktus pirkimus saugome vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.

7.    Kokios  duomenų subjekto teisės?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu [email protected]. Su išsamesne informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir saugumą galite susipažinti atvykę pas mus.

8.    Mūsu atsakingo asmens kontaktai.

Mes esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą ir suteikti visą, būtiną informaciją. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. p. adresu [email protected] arba tel. (8 5) 246 0634.  Šiuo adresu taip pat galite kreiptis, jei ketinate pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis.

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

9. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

  1. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams:
  • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
  • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
  • Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
  • Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

2. Bet kokie Jūsų mums pateikti asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

3. Mūsų paslaugos yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Interneto svetainėje, nes mes esame internetinių puslapių (socialinių tinklų) paskyrų valdytoju. Visgi, turite atkreipti dėmesį į tai, kad visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinio tinklo priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ („Patinka) ir „Follow“ („Sekti“) naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuojame ne mes, o atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

4. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis:

Socialiniame tinkle „Facebook“ Duomenų politika pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php;

Socialiniame tinkle „Instagram“ Privatumo politika (anglų kalba) pateikiama adresu https://help.instagram.com/155833707900388

5. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija.